theme->baseUrl; ?>/js/jquery.js"> theme->baseUrl; ?>/js/lrtk.js"> $(document).ready(function () { $(".rslides1_s1").html('素食珍馐'); $(".rslides1_s2").html('文化足浴'); $(".rslides1_s3").html('主题酒店'); $(".rslides1_s4").html('智能软件'); $(".rslides1_s5").html('树德公益'); });
您所在的位置:首页  >  新闻中心  >  心本论道
正能量:不如意,不是你沮丧的理由

 

 

 

我们总是抱怨,生活中有多么多么的不如意,如果我怎样怎样就好,要知道生活不是拿来抱怨的!

生活在这个五彩缤纷的世界,我们注定了会有许多的不如意,不管是学习,工作,爱情,还是家庭等等。

每个人都有人生不如意的时候,不称心的时候,所谓人生不如意十有八九,能与人言无二三。

面对生活中的种种不如意,我们应该保持着一种积极乐观的心态去面对,而不是一味的抱怨,一味的沮丧,该发生的已经发生,再多的懊恼都没用,我们唯一能做的,就是好好的面对你所有的不如意。

要知道,你有再多不如意,都会过去的。

要相信,生活总会有阳光,我们也总要开心快乐的生活。

不要抱怨,不要沮丧,用微笑,用乐观的心态迎接新的生活吧。

联系我们|法律声明|总裁信箱|后台管理

厦门市集美区杏林湾营运中心9号楼1002 电话:0592-6123666

$(function(){ var slide = $('.slideplay'), ulShow = $('.slideshow'), sLi = ulShow.find('li'), bLi = $('.loadbar li'), len = sLi.length; var option ={ speed:3000, barWidth:142 }, barSpeed = option.speed-100; var w = sLi.first().width(), h = sLi.first().height(); var flag = 0, timer = null; ulShow.css({ width:w+'px', height:h+'px' }); slide.css({ width:w+'px', height:h+'px' }); init(); function init(){ //set slide width and height by image sLi.eq(flag).addClass('zindex').show(); bLi.eq(flag).find('em').animate({width:option.barWidth},barSpeed); timer = setTimeout(function(){ next(); },option.speed); ulShow.on('mouseover',doStop); ulShow.on('mouseleave',doAuto); bLi.on('mouseover',handPattern); bLi.on('mouseout',handOut); } function handPattern(){ doStop(); flag = $(this).index(); imgMove(); for(i=0;i<=flag;i++) {bLi.eq(i).find('em').width(option.barWidth);} for(i=flag+1;i<=len-1;i++) {bLi.eq(i).find('em').width(0);} //bLi.find('em').css('width',0); bLi.eq(flag).find('em').width(option.barWidth); } function handOut(){ timer = setTimeout(function(){ if(flag+1 == len) {bLi.eq(flag).find('em').css('width',0);} next(); },option.speed); } function doStop(){ timer && clearTimeout(timer); bLi.eq(flag).find('em').stop(); } function doAuto(){ var em = bLi.eq(flag).find('em'), w = em.width(), leftW = option.barWidth - w , sec = (leftW * barSpeed)/option.barWidth; em.animate({width:option.barWidth},sec,function(){ if(flag==len-1){ em.width(0); next(); }else{ next(); } }); } function next(){ flag++; if(flag==len) bLi.find('em').css('width',0); flag==len && (flag=0); /*for(i=0;i<=flag;i++) {bLi.eq(i).find('em').width(option.barWidth);} for(i=flag+1;i<=len-1;i++) {bLi.eq(i).find('em').width(0);} */ doMove(); } function doMove(){ imgMove(); loadbarMove(); } function imgMove(){ sLi.eq(flag).addClass('zindex').fadeIn('slow') .siblings().removeClass('zindex').fadeOut('slow'); } function loadbarMove(){ bLi.eq(flag).find('em'). animate({width:option.barWidth},barSpeed,function(){ if(flag==len-1){ bLi.find('em').width(0); next(); }else{ next(); } }); } })